MFK Trutnov pořádá pravidelná cvičení pro své hráče, ale i ostatní děti, které mají zájem se s námi hýbat. Nyní působíme na třech základních školách a pracujeme na spolupráci s mateřskými školami.

Naše trenéry můžete potkávat v těchto zařízeních:

ZŠ Komenského
– Cvičení každé pondělí od 13:30 do 15:00 přímo na ZŠ Komenského.
(Cvičení je zaměřeno na všeobecný pohybový rozvoj – míčové hry, základy gymnastiky, atletiky, obratnost, koordinace, základy fair play)
– Určeno pro 1. – 3. třídu ZŠ

ZŠ Mládežnická
– Jedná se o partnerskou školu našeho fotbalového klubu, ve které nabízíme sportovní aktivity pro děti od 1. až do 9. třídy
– Cvičení  probíhá každé pondělí od 13:00 do 14:30 přímo na ZŠ
– Cvičení probíhá každou středu od 13:30 do 15:00 přímo na ZŠ

(Cvičení jsou zaměřená na všeobecný pohybový rozvoj – míčové hry, základy gymnastiky, atletiky, obratnost, koordinace, základy fair play)
– Ranní cvičení určené pro 6. – 9. třídu ZŠ probíhá každou středu od 7:00 do 7:50 přímo na ZŠ
V rámci cvičení budeme pracovat na prevenci zdraví – posilování středu těla, rozvoj koordinace, obratnosti, CORE, protahování, a další..
– V rámci výuky lze využít volitelný předmět fotbal, který vedou učitelé za případné asistence trenéra MFK

ZŠ V Domcích
– Již po několik let můžou děti na 1. stupni využít rozšíření o fotbalové kroužky v rámci výuky na ZŠ

Projekt „Hýbeme se rádi“ v mateřských školách

Náš projekt vznikl z toho důvodu, abych zvýšili pohybovou gramotnost dětí v mateřských školkách, naučili děti milovat sport a pohyb všeobecně. Rádi bychom pomohli k celkovému zlepšení situace v českém sportu, ale i celé společnosti, a tak se snažíme díky projektu „Hýbeme se rádi“ rozpohybovat Trutnovské děti.

Naši trenéři navštěvují všechny mateřské školky na základě předem smluvených termínů se zástupci jednotlivých pracovišť. V daný den přijedou přímo do školky, kde proběhne cvičení s celou třídou bez rozdílu věku ani pohlaví. Snažíme se, aby bylo co nejvíce pohybu venku, a tak využíváme přilehlé prostory školky, popřípadě hřiště, které je v dostupné vzdálenosti. V případě nepříznivého počasí cvičíme uvnitř školky. Vždy se snažíme, aby náš program byl přizpůsobeným prostorám, které jsou k dispozici.

Kouzlo celého projektu je v tom, že cvičení probíhá v rámci dopoledních hodin, tedy času, kdy jsou děti ve školce. Projekt realizujeme za přítomnosti pedagogického dozoru, a tak máme možnost učitelky inspirovat, ale velmi často také zapojit do samotného cvičení. Další nespornou výhodou je, že projekt je pro školky a děti zcela ZDARMA.


Daniel Franc

Vedoucí SpSM 
MFK Trutnov
+420 723 583 821